Πόλη και περιφέρεια : έκδοση μελετών του χώρου

No.1, 1981