Ό Διοργανισμός τών δικαστηρίων και ή Πολιτική και Εγκληματική διαδικασία του 1830 : Κριτικαί παρατηρήσεις Αλ. Πάλμα -Απαντήσεις Ι. Γενάτα

Part of : Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.8, 1958, pages 1-102

Issue:
Pages:
1-102
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):