Μανιάται εις Ζάκυνθον επί τη βάση ανεκδότων εγγράφων του αρχειοφυλακείου Ζακύνθου : Α'. Η Οικογένεια ΝΙΚΑΩΝ - ΝΙΚΛΙΑΝΩΝ (1554 - 1859)

Part of : Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.6, 1955, pages 3-92

Issue:
Pages:
3-92
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
(συνέχεια και τέλος)