"Εκθεσις λαογραφικής αποστολής εις τήν νήσον "Ιον (19-27 Σεπτεμβρίου 1968).

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ; Vol.20-21, 1967, pages 376-379

Issue:
Pages:
376-379
Parallel Title:
Rapport sur la mission folklorique à Ios (Cyclades) (19-27 septembre 1968)
Author:
Abstract:
Pendant le peu de jours qu’a duré sa mission à Ios pour l'étude de la civilisation populaire de cette île des Cyclades l'auteur a procédé à la récolte d'un matériel folklorique très varié, qui constitue un manuscript de 188 pages de cahier grand format (in- 80), déposé aux archives du Centre de recherches du folklore hellénique. Il a également procédé à l'enregistrement de 45 mélodies populaires sur bandes magnétiques. Le manuscrit d' Imellos comprend 24 légendes, 120 textes de chansons longues, 88 distiques, 10 incantations, 46 proverbes, 12 devinettes et une grande variété d'informations concernant le culte populaire, l'astrologie, la météorologie, la divination, la magie etc. Les chansons longues constituent la plus grande partie de la collection. Ce sont des chansons usitées jadis à la période du carnaval ou à diverses autres occasions; il y en a parmi elles qui accompagnaient des danses populaires. Très peu de gens se souviennent aujourd'hui des paroles et des airs de ces chansons, qui appartiennent à plusieurs catégories suivant leur contenu : acritiques, ballades, satiriques, historiques, chansons d'amour, etc. L'auteur donne dans son rapport le texte d'une chanson intéressante : la chanson des âges de l'homme. Ensuite il cite la légende d'une icône de la Vierge qui porte un coup de couteau au visage, ainsi que quelques légendes concernant des arbres hantés. Enfin il cite une coutume divinatoire usitée par les jeunes filles afin de deviner leur future mari et une coutume pour les époques d'épizooties.
Subject:
Subject (LC):