Εικόνες άγιων δεσμευόμεναι

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ; Vol.24, 1975, pages 60-64

Issue:
Pages:
60-64
Parallel Title:
Icônes liées
Author:
Abstract:
De nombreuses légendes grecques — assez semblables — rapportent que certaines icônes de la Vierge ou des Saints se déplacent toutes seules. Pour les empêcher de quitter remplacement qui leur avait été choisi, les paroissiens les ont enchaînées ou liées par n'importe quel moyen. Selon l'auteur, ces légendes, et les autres qui leur sont apparentées, sont nées dans l'esprit du peuple qui croit que les icônes des Saints acquièrent une âme, d'après la phénoménologie de la religion. L'étude historique des légendes néohelléniques met aussi en évidence ce fait. De plus, elle fait ressortir que des légendes apparentées aux légendes chrétiennes se trouvent déjà chez les Anciens.
Subject:
Subject (LC):