[Βιβλιοκριτική] Ιωάννου Μ. Κονιδάρη, : Ό Νόμος 1700/1987 καί ή πρόσφατη κρίση στις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας,

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.60, No.2-3, 1989, pages 502-506

Issue:
Pages:
502-506
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ιωάννου Μ. Κονιδάρη Άν. Καθηγητού του Έκκλησ. Δικαίου της Νομικής Σχολής τοΥ Πανεπιστημίου 'Αθηνών: Ό Νόμος 1700/1987 καί ή πρόσφατη κρίση στις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, "Εκδοσις Ν. Σάκκουλα, 'Αθήνα 1988, σχ. 8ον, σσ. 271