Χριστόδουλος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος