Ακαμάτης, Ιωάννης Μιχ.

  • Ακαμάτης, Ιωάννης Μιχ.,  (gre)
  • Akamatis, Ioannis Mich.,  (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Akamatis, Ioannis
  • Akamatēs, I.
  • Akamatēs, Iōannēs
  • Akamatēs, Giannēs
  • Akamatis, Iannis, (1949-)