Βαφειάδης, Κωνσταντίνος Μ.

  • Βαφειάδης, Κωνσταντίνος Μ. (gre)
  • Vafeiadis, Konstantinos (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Vapheiadēs, K. (Kōnstantinos)
  • Vapheiadēs, Kōnstantinos
  • Vafeiadis, K.