Γκαλινίκη, Στυλιάνα

  • Γκαλινίκη, Στυλιάνα (gre)
  • Galiniki, Styliana (eng)