Δεκάζου-Στεφανοπούλου, Φωτεινή

  • Δεκάζου-Στεφανοπούλου, Φωτεινή (gre)
  • Dekazou-Stefanopoulou, Photeini (eng)