Δεληγιάννη - Δωρή, Ελένη

  • Δεληγιάννη - Δωρή, Ελένη,  (gre)
  • Deligianni - Doris, Helen,  (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Dōrē, Helenē
  • Dōrē, He. (Helenē)
  • Δωρή, Ελένη Δεληγιάννη -