Κακρίδης, Ιωάννης Θ.

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Kakridēs, I. (Iōannēs Th.)
  • Kakridēs, Iōannēs
  • Kakridis, Johannes
  • Kakridis, Yannis