Καλαϊτζή, Μύρινα

  • Καλαϊτζή, Μύρινα,  (gre)
  • Kalaitzi, Myrina,  (eng)
  • Βιογραφικό:
  • http://www.eie.gr/nhrf/institutes/igra/cvs/cv-kalaitzi-gr.pdf
  • Θέση:
    Δόκιμος ερευνήτρια
  • Οργανισμός:
    Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών. Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας