Κοντογιάννης, Σπυρίδων Δημ.

  • Κοντογιάννης, Σπυρίδων Δημ. (gre)
  • Kontoyiannis, Spiridon D. (eng)