Κούτσας, Συμεών

  • Κούτσας, Συμεών (gre)
  • Koutsas, Syméon (fre)