Κριμπάς, Κωνσταντίνος Β.

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Krimbas, Costas, 1932-
  • Krimbas, C., 1932- (Costas B.),
  • Krimpas, Kōstas, 1932-
  • Krimbas, Costas B.