ΚωφόςΕυάγγελος

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Kofos Evangelos
  • Kōphos Euangelos