Λουγγής, Τηλέμαχος Κ.

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Loungēs, Tēlemachos, 1945-
  • Lounghis, T., 1945-