Παπούλια, Βασιλική Δ.

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Papoulia, Basilike
  • Papoulia, Vasiliki
  • Papoulia, Vasilikē, 1929-