Πεντζοπούλου - Βαλαλά, Τερέζα

  • Πεντζοπούλου - Βαλαλά, Τερέζα (gre)
  • Pentzopoulou-Valalas, Theresa (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Βαλαλά, Τερέζα Πεντζοπούλου -
  • Valala, Tereza
  • Pentzopoulou-Valalas, Theresa
  • Valalas, Theresa
  • Pentzopoulou-Valala, Tereza