Πολλάλης, Γιάννης

  • Πολλάλης, Γιάννης (gre)
  • Pollalis, Yannis (eng)