Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ.

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Savvidēs, Alexēs
  • Savvidēs, A. (Alexios G. K.)
  • Savvides, Alexios
  • Savvidēs, Alexios
  • Savvides, Alexis