Σπυριδόπουλος, Ιωάννης

  • Σπυριδόπουλος, Ιωάννης (gre)
  • Spyridopoulos, Ioannis (eng)