Στεφανίδης, Ιωάννης Δ.

  • Στεφανίδης, Ιωάννης Δ. (gre)
  • Stefanidis Ioannis D. (eng)
  • Βιογραφικό:
  • Διδάσκει διπλωματική ιστορία στο ΑΠΘ
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Stefanidis, Yiannis
  • Stephanidēs, Iōannēs
  • Stefanidis, Ioannis
  • Stephanidēs, Giannēs