Σφέτας, Σπυρίδων

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Sfetas, Spyridon
  • Sphetas, Spyridōn