Τζαφέρης, Βασίλειος

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Tzapherēs, Vasileios
  • Tsafiris, Ṿasilyus
  • Tsefiris, Ṿasilyus
  • Zfiris, Vasilius
  • Tsaphirēs, Vasileios
  • Tzaferis, Vassilios