Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.Α, 1909