Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.Δ, 1914