Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.Ε, 1915