Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.Ζ, 1923