Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΚΒ, 1965