Νομικό βήμα : μηνιαίο νομικό περιοδικό

Vol.1, No.1, 1953