Πόλη και περιφέρεια : έκδοση μελετών του χώρου

No.12, 1986