Δια-κείμενα


ISSN / eISSN: 1109-5997

Frequency:
Annual
Serials Numbering:
Τεύχ. 1 (1999)-τεύχ. 12 (2010)
Publication, Distribution:
Θεσσαλονίκη : Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1999-2010
Description:
Τα "Δια-Κείμενα" είναι ένα επιστημονικό περιοδικό συγκριτικής γραμματολογίας. Δημοσιεύεται έως και δύο φορές το χρόνο, στο διαδίκτυο και η πρόσβασή του είναι ελεύθερη και δωρεάν. Κάθε τεύχος περιέχει : ένα αφιέρωμα, που είναι η δημοσίευση μιας διεπιστημονικής ημερίδας, μελέτες διάφορες σχετικά μ’ ένα θέμα που άπτεται του επιστημονικού πεδίου: της Θεωρίας, της Ιστορίας και της Kριτικής της Λογοτεχνίας, της Λογοτεχνικής Πρόσληψης μέσω της Mετάφρασης, της σχέσης Γαλλόφωνης και Eλληνόφωνης Λογοτεχνίας, της Θεωρίας και της Kριτικής προσέγγισης του λογοτεχνικού Mύθου και των σχέσεων μεταξύ Λογοτεχνίας και Kαλών Tεχνών, βιβλιογραφίες επιστημονικών έργων, των πέντε τελευταίων ετών συνήθως.
Notes:
Συνεχίζεται από: Δια-κείμενα (Online) [ISSN 2241-1186]
Issues: Wait