Η Βασιλική του μουσείου Φίλιππων : τα βόρεια προσκτίσματα

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.3, No.1, 1989, pages 465-473

Issue:
Pages:
465-473
Parallel Title:
The Basilica of the museum of Philippi : the northern constructions
Author:
Abstract:
Three sectors were excavated in 1989: the baptistery, the staircase and the tower of the screw. The Early Christian Baptistery consisted of two rooms: an outer and an inner, smaller than the previous. The outer «oikos» is a luxurious room, decorated with marble and an «opus sedile» floor. The inner includes a niche at the eastern side, which contained a built font coated with marble. The northern buildings were not destroyed by the earthquake which demolished the church. The Baptistery was converted into church with three aisles which was also destroyed by another earthquake. After the calamity, the inhabitants of Philippi converted the inner oikos of the Baptistery into a church and the font into the niche of the Berna, while they added another nicheprothesis. The tower of the screw contained two staircases, accessible from different entrances, which twisted around a built nucleus. Finally, the research in the sector of the staircase confirmed that, while the area was used as an anti-chamber of the Baptistery, it also served for the storage of the offerings. The results of the excavation of the northern buildings of the basilica are the following: a) they were not destroyed by the earthquake which demolished the basilica ,b) they were continuously used by the inhabitants, and c) the later convertions suggest that the «users» were familiar to the plan of the church and thus, they could create new rooms which served their needs.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αρχαιολογικά μουσεία, Παλαιοχριστιανική εποχή, Φίλιπποι, συνέδρια
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες