Βυζαντινός ναός του Αγίου Ζαχαρίου παρά την λίμνην της Καστοριάς

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.III, No.3, 1970, pages 335-339

Issue:
Pages:
335-339
Parallel Title:
L’ église byzantine de Saint Zacharias a Castoria
Section Title:
Αρχαιολογικά χρονικά
Author:
Abstract:
Auprès du couvent de Mavriotissa, sur le lac de Castoria, a été mise au jour une petite église byzantine ( f i g. 1 - 5 ). C’est un bâtiment rectangulaire, à nef unique, de petites dimensions (10.45 X5.45 m.). Une colonne et un chapiteau paléochrétiens ( f i g. 6 ) découvertsdans l’église, se sont utilisés là à un deuxième usage.Les peintures murales ( f i g. 7 - 8 ) écroulées en petits morceaux, datent probablement du 13e s. Dans la première couche de ruine de l’église, a été trouvée une monnaie d’argent du 14e s.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες