Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών

Vol.III, No.3, 1970