Άγαλμα εποχής Αντωνίνων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.XII, No.2, 1979, pages 280-286

Issue:
Pages:
280-286
Parallel Title:
Frauenstatue der Antoninischen zeit im national museum zu Athen
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Die Statue ( A b b. 1 - 7 ) der jungen Frau unter - Inv. Nr. 708 ist in Thera gefunden worden. Sie gehört wegen desFrisurtypus ( Faustina die Ältere ) und des Manteltypus der Frühantoninischen Zeit an.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θήρα
Notes:
Περιέχει εικόνες