Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών

Vol.XII, No.2, 1979