Ντατσούλη-Σταυρίδη, Αλκμήνη

  • Ντατσούλη-Σταυρίδη, Αλκμήνη (gre)
  • Datsulis-Stavridis, Alkmini (eng)