Μυκονιάτικα παρωνύμια : από χειρόγραφο του 1900...

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΕ, 1990, pages 188-198

Issue:
Pages:
188-198
Parallel Title:
Vieux surnoms des Mykoniens (île de Mykonos), contenus dans un manuscrit de 1900
Section Title:
Συνεργασίες - Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
δημοτολόγιο
Notes:
Περιέχει ερμηνευτικό υπόμνημα