Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ.

  • Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ.,  (gre)
  • Kyriazopoulos, Vasileios,  (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Kyriazopoulos Basileios, 1903-
  • Kyriazopoulos Vas., 1903- (Vasileios Dēmētriou),
  • Kyriazopoulos B., 1903-