Άγνωστα γλυπτά της Μάνης αποδιδόμενα στο μαρμαρά Νικήτα ή στο εργαστήρι του (πίν. 6-13)

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.26, No.1976, pages 19-28

Issue:
Pages:
19-28
Parallel Title:
Sculptures inconnues du Magne attribuées au sculpteur Nicétas ou à son atelier (pl. 6-13)
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: