Δρανδάκης, Νικόλαος Β.

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Drandakēs, N. (Nikolaos V.)
  • Drandakēs, Nikolaos