Πρωτοχριστιανικές παραστάσεις και θέματα που μιμούνται την κοσμική ζωγραφική σε ταφικό συγκρότημα της Δυτικής Νεκρόπολης της Θεσσαλονίκης

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.37, No.1997, pages 125-150

Issue:
Pages:
125-150
Parallel Title:
Early Christian Representations and Themes Imitating Secular Painting in a Grave Complex
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: