Μαρκή, Ευτέρπη

  • Μαρκή, Ευτέρπη (gre)
  • Marki, E. (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Markē, Euterpē