Παρατηρήσεις για τη θέση του Ευαγγελισμού στη μνημειακή ζωγραφική κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.37, No.1997, pages 201-220

Issue:
Pages:
201-220
Parallel Title:
Observations sur l’ emplacement de l’ Annonciation dans la peinture monumentale de l’ époque médio-byzantine
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: