Οι τοιχογραφίες του Παρεκκλησίου του Γενεθλίου του Προδρόμου στην Ι. Μ. Προδρόμου Σερρών

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.37, No.1997, pages 237-250

Issue:
Pages:
237-250
Parallel Title:
The Wall-Paintings in the Chapel of the Birth of St John the Baptist in the Holy Monastery of the Prodromos at Serres
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: