Ή έννοια της τρυφής παρά Πλάτωνι

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΖ, No.33-34, 1965, pages 3-10
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
3-10
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
References (1):
  1. Κ. Γεωργούλη, Πλάτωνος Πολιτεία, 2α εκδ., 'Αθήναι 1963, σ. XXIV—XXV.Κ. Schilling, Platon, Einführung in seine Philosophie, Wurzach Wtbrtt. 1948,σσ. 122, 315.Κ. Δεσποτόπουλου, Πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνος, 'Αθήναι 1957, σ. 31—35.